• Trang chủ /
 • Tin tức
 • / Tổng quan về AUN-QA: Đánh giá Chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 297, 298 và 299

Tổng quan về AUN-QA: Đánh giá Chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 297, 298 và 299

Đánh giá Chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 297 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

Từ ngày 3 – 7 tháng 10 năm 2022, Bốn chương trình đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được đánh giá, cụ thể là:

 1. Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp
 2. Cử nhân Kế toán
 3. Cử nhân Thiết kế Rau hoa quả và cảnh quan
 4. Bác sĩ Thú y

VNUA trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. VNUA được thành lập năm 1956 (65 tuổi). Ngôi trường toạ lạc tại huyện Gia Lâm, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 15 km. VNUA là một trường Đại học đa ngành quy mô lớn với 14 khoa, 22 Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ, 1 nhà xuất bản và 2 công ty (Ltd.) có chức năng chủ yếu để chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Đây là Đánh giá Chương trình đào tạo lần thứ 3 của VNUA và là lần thứ 2 sử dụng hình thức đánh giá trực tuyến/tham quan từ xa của họ với AUN-QA.

Đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 298 tại Đại học Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

Từ ngày 10 – 14 tháng 10 năm 2022, bốn chương trình đào tạo của Đại học Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung đã được đánh giá, cụ thể là:

 1. Cử nhân của các trường Luật Hồi giáo so sánh
 2. Cử nhân Văn học Anh
 3. Cử nhân Quản lý Giáo dục Hồi giáo
 4. Cử nhân Kinh Qur’an và Nghiên cứu Tafsir

UIN Sunan Gunung Djati Bandung trực thuộc Bộ Tôn giáo.

IAIN SGD Bandung được thành lập vào ngày 8 tháng 4 năm 1968 trùng với 10 Muharram 1388 H dựa trên Nghị định của Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Cộng hòa Indonesia số 56 năm 1968. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2005, IAIN đã thay đổi tình trạng của mình thành UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Nó được đánh dấu bằng việc thành lập Khoa Khoa học và Công nghệ và Khoa Khoa học Chính trị xã hội. Năm 2019, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Hồi giáo được thành lập. Cùng với hành trình trở thành UIN Sunan Gunung Djati Bandung của IAIN, đến nay có 10 Hiệu trưởng dẫn dắt UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Đây là Đánh giá Chương trình đào tạo lần thứ nhất của UIN Sunan Gunung Djati Bandung  với AUN-QA bằng hình thức trực tuyến/tham quan từ xa.

Đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA lần thứ 299 tại Đại học Hồi giáo Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga)

Từ ngày 10 – 14 tháng 10, năm 2022; hai Chương trình đào tạo của Đại học Hồi giáo Negeri Sunan Kalijaga được đánh giá, cụ thể là:

 1. Truyền thông & Phát sóng Hồi giáo
 2. Quản lý Da’wah

UIN Sunan Kalijaga trực thuộc Bộ Tôn giáo.

Được thành lập vào năm 2004, Đại học Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (Đại học Hồi giáo Nhà nước Yogyakarta) là một tổ chức giáo dục đại học công lập phi lợi nhuận nằm ở đô thị Sleman, Yogyakarta SR. Được chính thức công nhận bởi Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional, Republik Indonesia (Bộ Nghiên cứu và Công nghệ / Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia của Cộng hòa Indonesia). Đại học Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga) cung cấp các khóa học và chương trình dẫn đến các bằng cấp giáo dục đại học được công nhận chính thức như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ trong một số lĩnh vực nghiên cứu.

Đây là Đánh giá Chương trình đào tạo lần thứ 4 của UIN Sunan Kalijaga  với AUN-QA và Đánh giá Chương trình truy cập trang web trực tuyến / từ xa 2 nd của họ với AUN-QA.

Đây là Đánh giá Chương trình đào tạo lần thứ 4 của UIN Sunan Kalijaga và là lần thứ 2 sử dụng hình thức đánh giá trực tuyến/tham quan từ xa của họ với AUN-QA.

Nguồn: https://www.aunsec.org/news/aun-qa-overview-297th-298th-and-299th-aun-qa-programme-assessments