• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / Tập huấn “Hướng dẫn áp dụng hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn khu vực AUN-QA”

Tập huấn “Hướng dẫn áp dụng hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn khu vực AUN-QA”

Nhằm củng cố, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Học viện đồng thời nâng cao hiệu quả của các hoạt động đảm bảo chất lượng trong Học viện phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo và tái kiểm định Học viện năm 2021, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức tập huấn “Hướng dẫn áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn khu vực AUN-QA” do chuyên gia của Trung tâm Đào tạo và Quản lý tiên tiến Đại học Quốc gia TP.HCM tập huấn.

Tham dự buổi tập huấn có đại diện: Lãnh đạo Học viện; Trưởng khoa; Trưởng các đơn vị chức năng và thành viên Tổ Đảm bảo chất lượng của khoa và đơn vị chức năng.

Toàn cảnh buổi tập huấn "Hướng dẫn áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn khu vực AUN-QA”
Toàn cảnh buổi tập huấn “Hướng dẫn áp dụng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo chuẩn khu vực AUN-QA”

Tại buổi tập huấn, chuyên gia đã truyền đạt các nội dung về hệ thống ĐBCL bên trong theo AUN-QA của Học viện, đảm bảo chất lượng cấp chương trình theo AUN-QA, quy trình xây dựng chuẩn đầu ra, nhiệm vụ của bộ phận Đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, chuyên gia đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong đối với một cơ sở giáo dục:

  • ĐBCL giáo dục, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.
  • Là khung làm việc (PDCA) cho các hoạt động của nhà trường theo chuẩn chất lượng đã được lựa chọn.
  • Giúp nhà trường đối sánh, cải tiến chất lượng để tương thích với giáo dục của các nước tiên tiến và có thể hội nhập quốc tế về giáo dục (kiểm định, liên kết giáo dục, trao đổi tín chỉ).
  • Các bên liên quan được mời tham gia vào quá trình giáo dục của nhà trường, đóng góp ý kiến, đánh giá và phản hồi về chất lượng giáo dục làm cơ sở để nhà trường cải tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan, tăng tính cạnh tranh của sinh viên tốt nghiệp trong thị trường lao động trong và ngoài nước.

Một số hình ảnh buổi tập huấn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.