Họp triển khai kế hoạch lấy ý kiến năm học 2019 – 2020

Ngày 05/8/2019 tại Hội trường B, Học viện đã tổ chức cuộc họp về triển khai kế hoạch lấy ý kiến (LYK) năm học 2019-2020 do GS.TS Phạm Văn Cường – Phó giám đốc Học viện chủ trì.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm lãnh đạo của các đơn vị.

Mở đầu buổi họp, TS.Vũ Thị Thúy Hằng đã thay mặt Trung tâm Đảm bảo chất lượng phổ biến “Quy định lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của học viện Nông nghiệp Việt Nam” được ban hành theo Quyết định số 2578/QĐ-HVN ngày 19/7/2019.

TS.Vũ Thị Thúy Hằng đã thay mặt TT.ĐBCL phát biểu tại buổi họp triển khai công tác lấy ý kiến

TS.Vũ Thị Thúy Hằng đã thay mặt Trung tâm Đảm bảo chất lượng phát biểu tại buổi họpTiếp theo, TS. Vũ Thị Thúy Hằng đã trình bày “Kế hoạch tổng thể về hoạt động LYK các bên liên quan năm học 2019-2020”.

Theo kế hoạch, năm học này sẽ triển khai hoạt động LYK mới về hoạt động hỗ trợ và hoạt động LYK sinh viên mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo hiện hành do Khoa chuyên môn chủ trì và viết báo cáo.

GS.TS Phạm Văn Cường chủ trì thảo luận tại buổi họp triển khai công tác lấy ý kiến
GS.TS Phạm Văn Cường chủ trì thảo luận tại buổi họp

Sau đó, GS.TS Phạm Văn Cường đã chủ trì thảo luận tại buổi họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.