Hoạt động tự đánh giá và kiểm định các CTĐT giai đoạn 2019-2021

Với sứ mạng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp & PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn chú trọng công tác tự đánh giá để không ngừng cải tiến chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt với nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Từ bước đệm thành công đạt kiểm định chất lượng giáo dục đại học vào tháng 9/2017 và hai chương trình đào tạo tiên tiến đạt chuẩn chất lượng khu vực Đông Nam Á (AUN-QA) vào tháng 4/2018, giai đoạn từ năm 2019 đến nay, Học viện đã triển khai thực hiện tự đánh giá 07 chương trình đào tạo (CTĐT): Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan, Thú y và Kinh tế Nông nghiệp theo bộ tiêu chuẩn đánh giá của AUN-QA.

Trong khuôn khổ dự án SAHEP do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức, dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” của Học viện Nông nghiệp Việt nam, các hoạt động tự đánh giá và cải tiến 7 chương trình đào tạo của Học viện đã được hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện từ năm 2019. Để chuẩn bị cho kiểm định 4 CTĐT vào tháng 10/2021 và 3 CTĐT vào tháng 10/2022, cho đến nay, Học viện Nông nghiệp VN đã triển khai các hoạt động: điều tra, khảo sát thực trạng đào tạo để lập kế hoạch tự đánh giá các CTĐT; thu thập dữ liệu, minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá; tổ chức đánh giá thử để xác định điểm mạnh, điểm cần cải tiến khắc phục; cải tiến chương trình đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo cho các ngành được kiểm định.

Qua quá trình triển khai các hoạt động tự đánh giá và cải tiến chương tình đào tạo từ đầu năm 2019 đến nay, Học viện đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

1. Báo cáo Tự đánh giá và minh chứng:

– Hoàn thành báo cáo tự đánh giá cùng bộ minh chứng của 04 CTĐT Công nghệ thực phẩm, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường và chuẩn bị kiểm định từ ngày 25-29/10/2021;

– Đang cập nhật các báo cáo tự đánh giá, bộ minh chứng cho 03 CTĐT Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan, Thú y và Kinh tế Nông nghiệp để kiểm định ngày 03-7/10/2022.

2. Cải tiến về CTĐT:

– Rà soát và cải tiến chuẩn đầu ra, khung CTĐT, đề cương chi tiết học phần, bộ hồ sơ học phần;

– Đổi mới Phương pháp giảng dạy và đánh giá;

– Tăng cường sử dụng E-learning, E-portfolio;

– Tăng cường dự án khởi nghiệp cho sinh viên (14 dự án khởi nghiệp).

3. Cải tiến về học liệu: Tăng cường học liệu (104 đầu sách, giáo trình).

4. Cải tiến về cơ sở vật chất:

– Cải tạo không gian thư viện;

– Cải tạo nhà làm việc, phòng thí nghiệm, khu thực hành đồng ruộng, nhà mái che…

– Bổ sung trang thiết bị phòng thí nghiệm.

5. Cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của HVNNVN.

Một số hình ảnh về hoạt động Tự đánh giá và cải tiến CTĐT:
– Trung tâm Đảm bảo chất lượng (TT.ĐBCL) phổ biến kế hoạch tự đánh giá cho các CTĐT:

PGS.TS Trần Thị Minh Hằng – Giám đốc TT.ĐBCL đang phổ biến kế hoạch tự đánh giá các CTĐT cho các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá
PGS.TS Trần Thị Minh Hằng – Giám đốc TT.ĐBCL đang phổ biến kế hoạch tự đánh giá các CTĐT cho các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá

– Tập huấn viết báo cáo Tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN cấp CTĐT:

Chuyên gia tư vấn hướng dẫn các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá viết báo cáo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA Chuyên gia tư vấn hướng dẫn các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá viết báo cáo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA

Chuyên gia tư vấn hướng dẫn các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá viết báo cáo theo bộ tiêu chuẩn đánh giá AUN-QA

– Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan (Nhà tuyển dụng, người giỏi nghề) về năng lực nghề nghiệp và chuẩn đầu ra của các CTĐT đại học (DACUM):

Phiên hội thảo lấy ý kiến của người giỏi nghề về năng lực nghề nghiệp và chuẩn đầu ra ngành Thú y
Phiên hội thảo lấy ý kiến của người giỏi nghề về năng lực nghề nghiệp và chuẩn đầu ra ngành Thú y
Phiên hội thảo lấy ý kiến của người giỏi nghề về năng lực nghề nghiệp và chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi
Phiên hội thảo lấy ý kiến của người giỏi nghề về năng lực nghề nghiệp và chuẩn đầu ra ngành Chăn nuôi

– Đánh giá thử các CTĐT:

Phiên phỏng vấn của đoàn đánh giá vấn với giảng viên CTĐT CNSH
Phiên phỏng vấn của đoàn đánh giá vấn với giảng viên CTĐT CNSH
Phiên phỏng vấn của đoàn đánh giá vấn với Cán bộ hỗ trợ CTĐT Chăn nuôi
Phiên phỏng vấn của đoàn đánh giá vấn với Cán bộ hỗ trợ CTĐT Chăn nuôi
Đoàn đánh giá đi tham quan cơ sở vật chất tại Học viện
Đoàn đánh giá đi tham quan cơ sở vật chất tại Học viện

– Tập huấn xây dựng và phát triển hệ thống ĐBCL bên trong:

Chuyên gia tư vấn trao đổi, thảo luận với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá về hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong tại Học viện
Chuyên gia tư vấn trao đổi, thảo luận với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá về hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong tại Học viện

 

Chuyên gia tư vấn trao đổi, thảo luận với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá về hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong tại Học viện
Chuyên gia tư vấn trao đổi, thảo luận với các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá về hệ thống Đảm bảo chất lượng bên trong tại Học viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *