• Trang chủ /
  • Thông báo, Tin tức
  • / Triển khai lấy ý kiến Giảng viên và Sinh viên về hoạt động dạy và học online học kì II năm học 2020-2021

Triển khai lấy ý kiến Giảng viên và Sinh viên về hoạt động dạy và học online học kì II năm học 2020-2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô trưởng khoa,
Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gửi các khoa 02 đường link phiếu lấy ý kiến về hoạt động dạy và học online:
1. LYK của giảng viên: https://tinyurl.com/3e76w2pz
Phiếu Lấy ý kiến Giảng viên về hoạt động dạy và học online
Phiếu Lấy ý kiến Giảng viên về hoạt động dạy và học online
2. LYK của người học: https://tinyurl.com/4w28b57w
Phiếu Lấy ý kiến Sinh viên về hoạt động dạy và học online
Phiếu Lấy ý kiến Sinh viên về hoạt động dạy và học online
Để cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học online, Trung tâm kính đề nghị Thầy/Cô gửi cho GV, SV đường link tương ứng để điền phiếu đánh giá kết quả giảng dạy online thời gian học kì II, năm học 2020-2021 vừa qua.
Thời gian LYK: 01/07 – 15/7/2021.
Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *