• Trang chủ /
  • Thông báo, Tin tức
  • / Lấy ý kiến online của Sinh viên về học phần thực hành và hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kì II năm học 2020-2021

Lấy ý kiến online của Sinh viên về học phần thực hành và hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kì II năm học 2020-2021

Kính gửi Quý thầy/cô,

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, căn cứ theo thông báo số 810/TB-HVN về việc tiếp tục triển khai học tập online, các lớp học thực hành tạm thời được nghỉ học từ ngày 17-23/05/2021. Vì vậy, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chuyển kế hoạch lấy ý kiến của Sinh viên về học phần thực hành và hoạt động giảng dạy của Giảng viên học kì II năm học 2020-2021 sang lấy ý kiến online qua đường link https://bit.ly/3ogN3ml

Hoàn thiện thông tin môn học và cá nhân vào Phần 1 của phiếu lấy ý kiến online
Hoàn thiện thông tin môn học và cá nhân vào Phần 1 của phiếu lấy ý kiến online
đánh giá về Nội dung thực hành vào Phần 2 của phiếu lấy ý kiến online
đánh giá về Nội dung thực hành vào Phần 2 của phiếu lấy ý kiến online
Đánh giá về Công tác hướng dẫn thực hành của Giảng viên vào Phần 3 của phiếu lấy ý kiến online
Đánh giá về Công tác hướng dẫn thực hành của Giảng viên vào Phần 3 của phiếu lấy ý kiến online
Đánh giá về Cơ sở vật chất phục vụ Học phần vào Phần 4 của phiếu lấy ý kiến online
Đánh giá về Cơ sở vật chất phục vụ Học phần vào Phần 4 của phiếu lấy ý kiến online
Hoàn thiện câu hỏi đối chiếu kiểm tra vào Phần 5 của phiếu lấy ý kiến online
Hoàn thiện câu hỏi đối chiếu kiểm tra vào Phần 5 của phiếu lấy ý kiến online

Kính nhờ Quý thầy/cô gửi đường link tới các thầy/cô GV trong khoa phụ trách các học phần có tín chỉ thực hành để các thầy/cô gửi cho các bạn SV đánh giá ý kiến qua các lớp học được tổ chức trên MSTeams.

Mọi thắc mắc Quý thầy/cô vui lòng liên hệ chuyên viên Vũ Thị Thùy Dung, SĐT: 0984.276.266, email: vttdung@vnua.edu.vn để được hỗ trợ.

Xin chân thành cảm ơn,

Kính thư,