• Trang chủ /
  • Thông báo, Tin tức
  • / Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ và phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ và phục vụ cộng đồng năm học 2020-2021

Kính gửi Trưởng các đơn vị,

Theo kế hoạch Đảm bảo chất lượng của Học viện, căn cứ kết quả lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm học 2019-2020;
Căn cứ theo Công văn số 765/HVN-ĐBCL về việc lập kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ năm học 2020-2021;

Giám đốc Học viện yêu cầu:

     – Trưởng các đơn vị chức năng lập “Kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ năm học 2020-2021″ (theo mẫu đính kèm)
     – Các đơn vị gửi kế hoạch về Trung tâm ĐBCL bản cứng có chữ ký của Trưởng đơn vị cho chuyên viên Vũ Thị Thùy Dung và bản mềm qua email vttdung@vnua.edu.vn
Hạn nộp: Trước 17h ngày 24/05/2021
Kính đề nghị Trưởng đơn vị triển khai công tác và hoàn thành đúng thời hạn.
Trân trọng cảm ơn!

CV số 765 và Mẫu kế hoạch

Công văn số 765/HVN-ĐBCL về việc lập kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ năm học 2020-2021
Công văn số 765/HVN-ĐBCL về việc lập kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ năm học 2020-2021
Mẫu kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ năm học 2020-2021
Mẫu kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ năm học 2020-2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *