• Trang chủ /
  • Kế hoạch
  • / Kế hoạch tổng thể về hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2021-2022

Kế hoạch tổng thể về hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2021-2022

Số hiệu ban hành 2044/KH-HVN
Năm ban hành 15/11/2021
Lĩnh vực văn bản Giáo dục
Đơn vị ban hành Học Viện
Tài liệu Tải xuống