• Trang chủ /
  • Tin tức
  • / Tập huấn về giáo dục dựa trên CĐR (OBE): Cải tiến học môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học dựa trên chuẩn đầu ra

Tập huấn về giáo dục dựa trên CĐR (OBE): Cải tiến học môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học dựa trên chuẩn đầu ra

Giáo dục dựa trên chuẩn đầu ra/hay kết quả (Outcome- based Education: OBE) là một lý thuyết giáo dục dựa trên mỗi phần của hệ thống giáo dục xung quanh các mục tiêu (kết quả). Khi kết thúc trải nghiệm học tập/ hay chương trình đào tạo, người học phải đạt được chuẩn đầu ra. Không có một phong cách giảng dạy hoặc đánh giá cụ thể nào trong OBE; thay vào đó, các lớp học, cơ hội và đánh giá đều phải giúp người học đạt được các kết quả cụ thể. Vai trò của giảng viên khi đó là người hướng dẫn, huấn luyện viên, người điều hành và/hoặc người cố vấn dựa trên chuẩn đầu ra/hay mục tiêu hướng đến. Cách tiếp cận này hiện đang được sử dụng phổ biến trong các hoạt động xây dựng, phát triển và cải tiến chương trình đào tạo ở các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục,cũng như trang bị và cung cấp cho người học những năng lực để đáp ứng yêu cầu của thế giới nghề nghiệp. Cách tiếp cận OBE cũng được tổ chức AUN-QA sử dụng như là một trong những tiêu chí khi đánh giá các chương trình đào tạo.

Ngày 07/07/2022, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức buổi tập huấn online “Về giáo dục dựa trên CĐR (OBE): Cải tiến học môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học dựa trên chuẩn đầu ra” cho giảng viên thông qua nền tảng Zoom.

Tập huấn về giáo dục dựa trên CĐR (OBE): Cải tiến học môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học dựa trên chuẩn đầu ra
Tập huấn về giáo dục dựa trên CĐR (OBE): Cải tiến học môn học, cải tiến phương pháp giảng dạy và đánh giá môn học dựa trên chuẩn đầu ra

Tham dự buổi tập huấn có khoảng 150 thành viên, bao gồm Ban Chủ nhiệm các khoa: Kế toán và Quản trị kinh doanh, Kinh tế và Phát triển nông thôn, Nông học và Thú Y; các giảng viên tham gia giảng dạy các CTĐT Kế toán, Kinh tế nông nghiệp, Công nghệ Rau hoa quả và Cảnh quan, Thú y; nhóm rà soát, cải tiến CTĐT và nhóm viết báo cáo TĐG; lãnh đạo và chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Nội dung tập huấn đề cập đến (1) Ý nghĩa của OBE; tiếp cận OBE trong xây dựng, phát triển và cải tiến CĐR và CTĐT; (2) Phương pháp xác định mức độ đóng góp của các môn học vào chuẩn đầu ra của CTĐT; (3) Xây dựng và cải tiến môn học dựa trên OBE: xây dựng chuẩn đầu ra của môn học, xác định phương pháp dạy và học, đánhg giá tương thích với chuẩn đầu ra của môn học và của CTĐT; (4) Các mức độ chất lượng và cách sử dụng động từ Bloom.

Buổi tập huấn diễn ra sôi nổi với nhưng câu hỏi và thảo luận giữa chuyên gia tập huấn và các giảng viên, hướng tới cải tiến CTĐT và môn học, giúp người học đạt được các năng lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Buổi tập huấn cũng mang lại ý nghĩa thiết thực, hữu ích cho công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như nâng cao nhận thức của giảng viên về tiếp cận OBE và đặc biệt là cho 04 CTĐT đang thực hiện tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *