• Trang chủ /
 • Tin tức
 • / Hướng dẫn kiểm định độ tin cậy của các phiếu lấy ý kiến qua thang đo Cronbach’s Alpha trên SPSS

Hướng dẫn kiểm định độ tin cậy của các phiếu lấy ý kiến qua thang đo Cronbach’s Alpha trên SPSS

Để thực hiện kiểm định độ tin cậy của các phiếu lấy ý kiến qua thang đo Cronbach’s Alpha trong SPSS 26, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Cài đặt phần mềm SPSS version 26

+ LINK DOWNLOAD Phần mềm: https://drive.google.com/file/d/1yBouta-XNyKWnXeoppDAQym9tI-tUTKJ/view?usp=sharing

+ Giải nén và chọn phiên bản mình muốn cài đặt. Tiến hành cài đặt phần mềm bằng cách nhấp đúp chuột vào file Setup.exe. Cài đặt xong thoát phần mềm ra, nếu có hiện thông báo yêu cầu nhập key vui lòng bỏ qua và vẫn thoát phần mềm ra.

+ Copy file có tên “lservrc” trong thư mục vừa đã giải nén, dán vào thư mục đã cài đặt phần mềm SPSS:

 • Cài SPSS 64bit là: C:\Program Files\IBM\SPSS\Statistics\26
 • Cài SPSS 32bit là: C:\Program Files (x86)\IBM\SPSS\Statistics\26
Lưu ý: Nếu hiện thông báo ghi đè/ thay thế vui lòng chọn ghi đè/thay thế file cũ. Thư mục cài đặt phần mềm SPSS nếu:

Bước 2. Khởi động phần mềm SPSS

+ Vào File => Open => Data => Hộp thoại Opendata xuất hiện:

Hướng dẫn tải file chứa dữ liệu cần phân tích độ tin cậy lên phần mềm SPSS

+ Tại ô Files of type, chọn định dạng Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm) và tại ô Look in, chọn đến File muốn phân tích dữ liệu

Hướng dẫn tải file chứa dữ liệu cần phân tích độ tin cậy lên phần mềm SPSS

+ Sau khi tải file lên, vào Analyze => Scale => Reliability Analysis…

+ Tiếp theo, (1) kéo các biến quan sát cần kiểm định độ tin cậy vào (3) mục Items  bên phải bằng chuột hoặc (2) mũi tên ở giữa => nhấn (4) Statistics.

+ Sau đó, trong hộp thoại tùy chọn Statistics, chọn Scale if item deleted => Continue

=> Cuối cùng chọn OK.

Bước 3. Đọc kết quả thu về như sau:

Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.949 (lớn hơn 0.9), chứng tỏ thang đo lường rất tốt.

Đồng thời, kết quả kiểm định cho thấy các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng phù hợp (Corrected Item – Total Correlation > 0.3) và không có biến nào có hệ số Cronbach’s Alpha if Item Deleted lớn hơn hệ số Cronbach’s Alpha tổng, chứng tỏ các biến đều đạt chất lượng tốt.

Quy tắc của George và Mallery (2003) để xác định độ tin cậy thông qua hệ số Cronbach’s Alpha như sau:

 • Lớn hơn 0,9: thang đo xuất sắc
 • Từ 0,8 đến 0,9: thang đo tốt
 • Từ 0,7 đến 0,8: thang đo sử dụng được
 • Từ 0,6 đến 0,7: thang đo sử dụng trong trường hợp là khái niệm nghiên cứu mới hoặc trong bối cảnh nghiên cứu mới
 • Từ 0,5 đến 0,6: thang đo kém, cần xem xét lại
 • Nhỏ hơn 0,5: thang đo không được chấp nhận

Ghi chú: 

 • Hệ số Cronbach’s Alpha nằm trong khoảng 0 đến 1
 • Hệ số càng gần 1 thì mức độ nhất quán bên trong của các biến trong thang đo càng lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *