Các cuộc họp chính thức của AUN-QA tại Việt Nam Chuỗi # 4: Các trường đại học thành viên

Từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 7 năm 2022, các cuộc họp chính thức giữa AUN-QA và bốn trường Đại học Thành viên đã được tổ chức để tìm hiểu về triển vọng Đảm bảo Chất lượng (QA) hiện tại ở Việt Nam. Bốn buổi diễn ra lần lượt tại mỗi trường đại học, đó là Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH), Đại học Sư phạm Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HCMUTE), Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (HUST) và Đại học Ngoại thương (FTU) trong Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Các cuộc họp quy tụ những người được vinh danh từ các nền tảng học thuật, đặc biệt là người đứng đầu nhà trường, giảng viên và nhân viên QA. Trọng tâm chính của các cuộc họp là xác định xu hướng hiện tại của phong trào ĐBCL ở Việt Nam và khả năng lồng ghép các phân tích phù hợp về thông tin đó vào quá trình làm việc AUN-QA. Những người tham gia của mỗi trường Đại học thành viên được yêu cầu cung cấp những hiểu biết sâu sắc cũng như trình bày thành tích đáng kể của họ về QA và quản lý chất lượng.

Hơn nữa, Giám đốc điều hành AUN cũng giới thiệu Đánh giá xác thực thuộc dự án do Học viện Tuning tại Trung tâm Đại học Groningen dẫn đầu cho tất cả các cuộc họp với các trường Đại học thành viên. Đây là một dự án thí điểm từ các đối tác Châu Âu của AUN về cách đánh giá kết quả học tập trong ba lĩnh vực: Kỹ thuật xây dựng, Y học và Giáo dục giáo viên. Do đó, nhóm AUN-QA đã thúc đẩy điều này bằng cách chia sẻ dự án này với các trường Đại học thành viên.

Đội AUN-QA và Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đội AUN-QA và Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đội AUN-QA và Trường Đại học Sư phạm Công nghệ TP.HCM
Đội AUN-QA và Trường Đại học Sư phạm Công nghệ TP.HCM
Nhóm AUN-QA và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nhóm AUN-QA và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nhóm AUN-QA và Đại học Ngoại thương
Nhóm AUN-QA và Đại học Ngoại thương

Ban Thư ký AUN-QA muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả các trường đại học và các tổ chức liên quan đã dành sự chào đón nồng nhiệt cho nhóm AUN-QA trong chuyến thăm 5 ngày của họ tại Việt Nam. Bài báo này đánh dấu sự kết thúc của chuyến làm việc tại Việt Nam của AUN-QA. Hãy theo dõi chương mới tiếp theo!

Nguồn: https://www.aunsec.org/news/aun-qas-official-meetings-viet-nam-series-4-member-universities

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *