Nhằm hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo của 4 khoa Môi trường, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA, ngày 20/02/2019 Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức cuộc họp về “Tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá 04 chương trình đào tạo (CTĐT) năm 2019” cùng các thành viên Hội đồng tự đánh giá.
Trong phiên thảo luận của buổi họp, PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng – Phó giám đốc trung tâm Đảm bảo chất lượng đã chủ trì tổng kết tiến độ các công việc đã triển khai thực hiện, thảo luận về những tồn tại, khó khăn trong việc tự đánh giá CTĐT năm 2018. Đồng thời, các thành viên trong buổi họp đã đề xuất các giải pháp cải tiến, khắc phục và bàn về kế hoạch thực hiện tự đánh giá CTĐT năm 2019.

PGS.TS Trần Thị Minh Hằng phát biểu tại cuộc họp

 PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng - Phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã chủ trì thảo luận trong buổi họp

Một số hình ảnh tại buổi họp:

Họp về tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá năm  2019 của 4 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Họp về tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá năm 2019 của 4 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Họp về tiến độ và kế hoạch thực hiện tự đánh giá năm  2019 của 4 CTĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA