Ngày 30/11, tại phòng Hội thảo Trung tâm Thư viện Lương Định Của, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến năm học 2017-2018, triển khai kế hoạch hoạt động lấy ý kiến năm học 2018-2019 và lập kế hoạch cho năm học 2019-2020.

Tham dự hội nghị có sự góp mặt của GS. TS Phạm Văn Cường - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng các đơn vị phòng ban, Ban chủ nhiệm và cán bộ phụ trách lấy ý kiến của các Khoa.

Hình ảnh: GS. TS Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong bài phát biểu khai mạc, đại diện Lãnh đạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam, GS. TS. Phạm Văn Cường - Phó Giám đốc Học viện đã nêu rõ tầm quan trọng, sự cần thiết và vai trò của công tác lấy ý kiến trong hệ thống Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong của Học viện.

Sau phần phát biểu khai mạc, TS. Vũ Thị Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động lấy ý kiến trong năm học 2017-2018 và kế hoạch năm học 2018-2019 và 2019-2020.

Hình ảnh: TS. Vũ Thị Thúy Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng trình bày báo cáo tổng kết

Trong phiên thảo luận của Hội nghị, PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đảm bảo chất lượng đãchủ trì thảo luận về những tồn tại, khó khăn hạn chế trong công tác lấy ý kiến và đề xuất các giải pháp cải tiến, khắc phục. Đồng thời Hội nghị cũng bàn về việc tiếp tục triển khai công tác lấy ý kiến trong năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động lấy ý kiến cho năm học 2019-2020.

Bế mạc Hội nghị, GS. TS Phạm Văn Cường – Phó Giám đốc Học viện đã tổng kết lại những kết quả đào tạo đã đạt được trong năm học 2017-2018 thông qua ý kiến phản hồi của các bên liên quan, đồng thời giao nhiệm vụ cho TT. ĐBCL, các khoa và các đơn vị chức năng cùng phối hợp tiếp tục triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến trong các năm học tiếp theo.