Trong năm vừa qua, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và cải tiến website - kênh thông tin chính thống, nhanh chóng, chính xác, kịp thời về các hoạt động của Học viện tới cán bộ, giảng viên và sinh viên, là diễn đàn để cán bộ, giảng viên và sinh viên trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ trong nghiên cứu giảng dạy và học tập, là công cụ quan trọng để quảng bá hình ảnh Học viện ra xã hội. 

Để đánh giá kết quả hoạt động website của Học viện trong năm 2018, chỉ ra những lĩnh vực đã thực hiện tốt và hạn chế, tồn tại, hôm nay ngày 13/06/2019, Trung tâm Đảm bảo chất lượng đã tổ chức hội nghị “Tổng kết kết quả đánh giá và cải tiến website của các đơn vị” tại hội trường C do Phó Giám đốc Học viện - GS.TS Phạm Văn Cường chủ trì.

Thành phần tham dự hội nghị “Tổng kết kết quả đánh giá và cải tiến website của các đơn vị”

Đến dự với Hội nghị tổng kết gồm Trưởng các đơn vị, cán bộ phụ trách website các đơn vị, thành viên Tổ rà soát và đánh giá website của Học viện và Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Nội dung chương trình hội nghị “Tổng kết kết quả đánh giá và cải tiến website của các đơn vị”

Nội dung chính của chương trình Hội nghị: Giới thiệu về tầm quan trọng của việc xây dựng và cải tiến website các đơn vị trong Học viện; Trình bày kết quả đánh giá website của các đơn vị và kế hoạch cải tiến; Thảo luận; Tổng kết.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết kết quả đánh giá và rà soát Website của học viện

Toàn cảnh hội nghị tổng kết kết quả đánh giá và cải tiến website của học viện

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó giám đốc Phạm Văn Cường đã biểu dương các thành tích mà Tổ công tác cũng như các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua giúp cải thiện vị trí và thứ hạng của Học viện so với các cơ sở giáo dục đại học khác trên cả nước. Bên cạnh đó, Phó giám đốc đã chỉ đạo Tổ cần hoạt động tích cực, sát sao hơn để có thể giúp các đơn vị đẩy mạnh cải tiến website một cách hiệu quả và nhanh nhất.

Phó GĐ GS.TS Phạm Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị

Phó GĐ GS.TS Phạm Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị website

Tiếp theo chương trình, Phó giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng PGS.TS Trần Thị Minh báo cáo trước Hội nghị về Tầm quan trọng của việc cải tiến Website. Đồng chí đã chỉ ra sự cần thiết của việc xây dựng và cải tiến website, giới thiệu các tiêu chí đánh giá website của một số tổ chức xếp hạng cơ sở giáo dục đại học như: ARWU, QS, THE, WEBOMETRIC, UNIRANK,…. Theo đó, các tổ chức ARWU,THE và QS xếp hạng dựa trên cả dữ liệu trên website và dữ liệu do cơ sở giáo dục đăng ký cung cấp; các tổ chức URAP, Webbometrics và Unirank xếp hạng tự động dựa trên dữ liệu có sẵn trên website.

Phó giám đốc TT.ĐBCL PGS.TS Trần Thị Minh Hằng trình bày về tầm quan trọng của cải tiến website tại Hội nghị

Phó giám đốc TT.ĐBCL PGS.TS Trần Thị Minh Hằng trình bày về tầm quan trọng của cải tiến website tại Hội nghị

Sau đó, chuyên viên Bùi Thị Hậu đã thay mặt Phó giám đốc NXB - Ths. Đỗ Lê Anh lên báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và đánh giá, nêu ra những mặt hạn chế và đề xuất cải tiến website cho các đơn vị thuộc Học viện.

Sau các báo cáo, Hội nghị đã thảo luận về các tiêu chí xếp hạng và điểm mạnh, điểm yếu của website của các đơn vị.

Các đơn vị thảo luận tại hội nghị

Các đơn vị thảo luận tại hội nghị

Các đơn vị thảo luận tại hội nghị

Các đơn vị thảo luận tại Hội nghị đánh giá - cải tiến website

Phó giám đốc Phạm Văn Cường đã chủ trì tổng hợp các ý kiến thảo luận tại hội nghị

Phó giám đốc Phạm Văn Cường đã chủ trì tổng hợp các ý kiến thảo luận tại Hội nghị đánh giá - cải tiến website

Kết thúc hội nghị, Phó giám đốc Phạm Văn Cường đã tổng hợp, đưa ra phương hướng khắc phục, cải tiến và mục tiêu xếp hạng website cho các đơn vị trong thời gian tới.