Ngày 07/3/2019, tại Hội trường B, TT ĐBCL tổ chức hội nghị “Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ các chương trình đào tạo ngành Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm và Khoa học môi trường”.

PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng – PGĐ phụ trách TT ĐBCL phát biểu khai mạc hội nghị
PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng – PGĐ phụ trách TT ĐBCL phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đánh giá nội bộ của Học viện đã báo cáo kết quả đánh giá 4 chương trình đào tạo. Hội đồng đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm cần khắc phục của các chương trình đào tạo. Sau hội nghị, trên cơ sở ý kiến góp ý của Hội đồng đánh giá nội bộ, tổ tự đánh giá CTĐT của 4 khoa sẽ tiếp tục rà soát và cải tiến CTĐT để hướng tới đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn đánh giá của AUN-QA.

PGS.TS. Bùi Thị Nga báo cáo kết quả đánh giá nội bộ CTĐT ngành Chăn nuôi.

PGS.TS. Bùi Thị Nga báo cáo kết quả đánh giá nội bộ CTĐT ngành Chăn nuôi.

PGS. TS. Tăng Thị Hạnh báo cáo kết quả đánh giá nội bộ CTĐT ngành Công nghệ sinh học.

PGS. TS. Tăng Thị Hạnh báo cáo kết quả đánh giá nội bộ CTĐT ngành Công nghệ sinh học.

TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh trình bày báo cáo kết quả đánh giá nội bộ CTĐT ngành Công nghệ thực phẩm. 

PGS.TS. Đỗ Đức Lực trình bày báo cáo kết quả đánh giá nội bộ CTĐT ngành Môi trường.