Ngày 28/01/2019, Cybermetrics Lab công bố kết quả xếp hạng Webometrics lần thứ nhất năm 2019. Theo đó, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là cơ sở giáo dục đại học đứng thứ 7.

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam đứng thứ 7 bảng xếp hạng Webometrics 

Trong số 4 tiêu chí xếp hạng, tiêu chí về mức độ ảnh hưởng (Impact) của hệ thống website và tài nguyên số của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có sự gia tăng vượt bậc (từ bậc 8853 vào tháng 7/2018 lên bậc 4664 ở thời điểm công bố, tăng 4189 bậc). 

Ngoài ra, các tiêu chí về “Mức độ mở” (Openess), dựa trên xếp hạng chỉ số trích dẫn của 10 hồ sơ nhà khoa học hàng đầu của cơ sở giáo dục và “Sự xuất sắc” (Excellence), dựa trên xếp hạng các chỉ số công bố và trích dẫn tiếp tục được củng cố. 

Với thành tích đã đạt được, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tăng 4 thứ hạng, từ vị trí thứ 11 vào tháng 7/2018 lên vị trí thứ 7 vào tháng 01/2019. Điều này cho thấy: chất lượng công bố khoa học quốc tế cũng như phạm vi ảnh hưởng của hệ thống tài nguyên trực tuyến của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong nửa cuối năm 2018 có sự cải thiện và gia tăng mạnh mẽ. 

Tiêu chí và trọng số của Webometrics tháng 01/2019

Nhân dịp này, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các khoa, ban và tương đương, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ, viên chức, người lao động, người học trong việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công bố quốc tế; tăng cường truyền thông trên website/mạng xã hội của Học viện/đơn vị…

Giám đốc Học viện tin tưởng rằng: trong năm 2019, với sự "Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi" của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động, người học, website của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ trở thành trang thông tin tham khảo hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

Tiêu chí của bảng xếp hạng Webometrics

1. Mức độ xuất hiện (Presence): Số lượng các website con tương ứng với website chủ của một trường.

2. Mức độ ảnh hưởng (Impact): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường đang xem xét.

3. Mức độ mở (Openess): số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar.

4. Sự xuất sắc (Excellence): số lượng các bài báo công bố trong hệ thống tạp chí Scopus do Scimago thống kê.

 

*** Bảng xếp hạng đại học thế giới Webometrics (tiếng Anh: Webometrics Ranking of World Universities) là một hệ thống xếp hạng các trường đại học dựa trên một chỉ số tổng hợp gồm khối lượng nội dung web (số trang và tệp tin), số lượt xem và độ ảnh hưởng đến ấn phẩm bên ngoài (trích dẫn) của trang web đại học đó. Các thứ hạng được phòng thí nghiệm Cybermetrics, một thành viên của Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha (CSIC) xuất bản. 

Mục đích của bảng xếp hạng là khuyến khích cải thiện sự hiện diện của các viện nghiên cứu trên web và thúc đẩy việc công bố các nghiên cứu khoa học. Bảng xếp hạng bắt đầu từ năm 2004, được cập nhật vào tháng 1 và tháng 7. Hiện tại nó cung cấp chỉ số web của hơn 12.000 đại học trên khắp thế giới.