Thông báo
08/05/2019

Thông báo về việc phối hợp lấy ý kiến sinh viên mới tốt nghiệp về chương trình đào tạo

22:16 21/08/2019
Để phục vụ cho hoạt động dạy và học thông qua phương pháp làm việc nhóm, Học viện đã bố trí giảng đường NĐ107 và B104 với đầy đủ dụng cụ và trang thiết bị hỗ trợ học tập như: Projector, tivi, máy tính, bàn học nhóm, flipchart, bút màu, giấy A0.
10:23 19/07/2019
Ban hành kèm theo Quyết định số 2578/QĐ-HVN ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
10:15 19/07/2019
Quy định về chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 2577/QĐ-HVN ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
09:22 19/07/2019
Kế hoạch tổng thể về hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan năm học 2019-2020
08:29 30/05/2019
V/v Mở hệ thống online (lấy ý kiến người học về HĐGD của giảng viên)
17:18 26/04/2019
Thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2019
14:41 20/03/2019
Công văn 299 v/v nộp minh chứng cải tiến hoạt động dạy và học học kỳ I năm học 2018-2019
11:56 18/02/2019
Nhằm nâng cao chất lượng Website của các đơn vị trong Học viện và căn cứ phản hồi của các đơn vị về kết quả rà soát Website đợt 1, Tổ đánh giá và Rà soát Website của Học viện đã điều chỉnh lại bộ tiêu chí đánh giá.
10:33 01/02/2019
Nhằm nâng cao chất lượng website của các đơn vị trong Học viện và các căn cứ phản hồi của các đơn vị về kêt quả rà soát website đợt 1, Tổ đánh giá và rà soát website của Học viện đã điều chỉnh lại Bộ tiêu chí đánh giá
Trung tâm đảm bảo chất lượng

Địa chỉ: Hội trường B, nhà Hành chính, Học viện nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại: 024 6261 8403

Email: ttdbcl@vnua.edu.vn

Sitemap | Liên hệ

Copyright © 2019 Trung tâm Đảm bảo chất lượng - VNUA. All rights reserved.